วันศุกร์, 19 กรกฎาคม 2567

ยิ้มระรื่น!! อ.พนมดงรัก จัดงานโอทอปนวัตวิถี สร้างความโดดเด่นส่งเสริมจุดขาย โดยกำหนดลายผ้าไหมประจำอำเภอ(คลิป)

สุรินทร์-ยิ้มระรื่น!! อ.พนมดงรัก จัดงานโอทอปนวัตวิถี สร้างความโดดเด่นส่งเสริมจุดขาย โดยกำหนดลายผ้าไหมประจำอำเภอ

8ก.ย.61 – เวลา 08.30น. ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่อำเภอพนมดงรัก จังหวัดสุรินทร์ ได้มีการจัดงานใหญ่ขึ้นพร้อมกัน3วาระที่บริเวณหอประชุมอำเภอและลานหน้าที่ว่าการอำเภอพนมดงรักมีพี่น้องประชาชนชาวอำเภอพนมดงรักเข้าร่วมงานจำนวนมาก งานแรกคืองานวันสถาปนาอำเภอ ครบรอบ11ปีโดยมีการนิมนต์พระสงฆ์12รูปเจริญพระพุทธมนต์และสวดมาติกาบังสุกุลอุทิศส่วนกุศลให้แก่บรรพชนผู้มีคุณูปการต่ออำเภอพนมดงรักตลอดจนผู้ล่วงลับงานที่2คือ งานเทศกาลชุมชนท่องเที่ยวโอทอป และงานที่สามการเปิดตัวผ้าไหมลายเอกลักษณ์อำเภอพนมดงรัก

ที่บริเวณงานนอกจากจะมีการจัดแสดงสินค้าโอทอปที่ขึ้นชื่อของแต่ละหมู่บ้านแล้วไฮไลท์ของงานอยู่ที่การเปิดตัวผ้าไหมลายเอกลักษณ์ของอำเภอพนมดงรัก นอกจากผ้าไหมของอำเภอพนมดงรักจะมีเนื้อผ้าที่สวยงามแล้ว นายรองรัตน์  จงอุตส่าห์  นายอำเภอพนมดงรักได้กำหนดให้มีผ้าไหมลายเอกลักษณ์อำเภอภายใต้วิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์การพัฒนาอำเภอ “พนมดงรักน่าอยู่” โดยได้ดำเนินการร่วมกับ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอพนมดงรัก สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสุรินทร์ และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ ร่วมกันออกแบบและกำหนดเป็นผ้าไหมลายเอกลักษณ์ของอำเภอ โดยใช้ชื่อว่า “ผ้าไหมลายพนมดงรัก(กันเกราชายแดน)”ซึ่งมีองค์ประกอบของลายดังนี้ 1.ดอกกันเกรา เป็นดอกไม้ประจำจังหวัดสุรินทร์มีดอกที่มีกลิ่นหอมอบอวล ซึ่งต้นกันเกราขึ้นอยู่ทั่วไปในพื้นที่อำเภอพนมดงรักและมีอยู่หน้าที่ว่าการอำเภอ

2. ดอกรัก ต้นดอกรักเป็นไม้พุ่มชนิดหนึ่งที่ขึ้นอยู่ทั่วไปในพื้นที่อำเภอ เป็นดอกไม้ที่สื่อถึงความรักซึ่งเป็นการเล่นคำชื่ออำเภอพนมดงรัก คือ ดงแห่งความรัก  3. ดอกยางนา ต้นยางนาเป็นไม้ยืนต้นขนาดใหญ่ที่ขึ้นทั่วไปในพื้นที่อำเภอเช่นกันมีดอกที่เป็นเอกลักษณ์เมื่อร่วงลงสู่พื้นดินจะมีความสวยงาม 4.ดอกตราด เป็นไม้ยืนต้นพื้นเมืองของอำเภอ พบอยู่ทั่วไปในพื้นที่ คนพื้นถิ่นนิยมเรียก “ต้นตราด” มีลักษณะคล้ายกับต้นยางนา ต้นตะแบง ต้นกุง มีดอกขนาดเล็กกว่าดอกยางนา เมื่อดอกร่วงลงสู่พื้นดินปะทะกับลมจะมีความสวยงาม ดังนั้นเมื่อนำเอาองค์ประกอบสำคัญทั้ง4ลาย มารวมกันจึงสะท้อนให้เห็นผ่านลายผ้าไหมพนมดงรัก ว่าเป็นผ้าไหมลายเอกลักษณ์ของอำเภอพนมดงรัก สร้างความโดดเด่นสวยงามเป็นที่ต้องการของตลาดจนผลิตไม่ทัน

นาย รองรัตน์  จงอุตส่าห์ นายอำเภอพนมดงรักกล่าวว่า วันนี้ถือเป็นวันดีที่ได้จัดงานยิ่งใหญ่ของอำเภอขึ้น3วาระ วาระแรกคืองานสถาปนาอำเภอครบรอบ11ปีคือว่าเราก่อตั้งมาเมื่อ พ.ศ.2550ครบรอบ11ปีในวันที่8กันยายน ปีนี้เป็นปีแรกที่เราจัดมีกิจกรรมที่หลากหลายโดยจัดคู่ขนานกับงานที่2คืองานเทศกาลชุมชนท่องเที่ยวโอทอปนวัตวิถีสุรินทร์มีการนำสินค้าโอทอปที่ขึ้นชื่อมาจัดแสดงในงานและงานที่3คือการเปิดตัวผ้าไหมลายเอกลักษณ์อำเภอพนมดงรัก เพื่อส่งเสริมและสร้างจุดขายเพื่อสร้างรายได้ให้กับกลุ่มทอผ้าไหมในอำเภอพนมดงรักต่อไป

ภาพ – ข่าว / พลพล พาละพล ทีมข่าว

About The Author

เรื่องที่เกี่ยวข้อง
sacit สืบสานคุณค่างานผ้าทอโบราณถิ่นอีสานใต้ เมืองช้างสุรินทร์
นำสาวงามมาเดินแบบโชว์เอกลักษณ์ อ.เขวาสินรินทร์ ในงาน OTOP นวัตวิถี
รุกตลาดชายแดน นำวิถีชุมชน สู่สายตาประเทศเพื่อนบ้าน..โอทอปนวัตวิถี
โอทอปนวัตวิถี อ.สำโรงทาบ นำของดีของขึ้นมาจำหน่าย เพื่อกระตุ้นการสร้างเศรษฐกิจฐานรากให้คึกคัก
มอบเกียรติบัตรหน่วยงาน ที่ร่วม“ส่งเสริมเอกลักษณ์การแต่งกายด้วยผ้าไหม” ปี 2561
จังหวัดสุรินทร์ มอบเกียรติบัตรหน่วยงาน ที่ร่วม“ส่งเสริมเอกลักษณ์การแต่งกายด้วยผ้าไหม” ประจำปี 2561