วันจันทร์, 15 กรกฎาคม 2567

รุกตลาดชายแดน นำวิถีชุมชน สู่สายตาประเทศเพื่อนบ้าน..โอทอปนวัตวิถี

รุกหนัก..! โอทอปนวัตวิถีรุกตลาดชายแดน นำวิถีชุมชน สู่สายตาประเทศเพื่อนบ้าน

 

 

19 ต.ค.61 – ที่หน้าตลาดการค้าชายแดนช่องจอม ต.ด่าน อ.กาบเชิง จ.สุรินทร์ ถูกจัดเป็นพื้นที่จัดโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถีระดับอำเภอกาบเชิง โดยนำเสน่ห์ทางภูมิปัญญาท้องถิ่น วิถีชีวิต วัฒนธรรมและความคิดสร้างสรรค์มาพัฒนา และต่อยอดระดับผลิตภัณฑ์ OTOP และผลิตภัณฑ์ชุมชน เพื่อดึงดูดให้นักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาเยี่ยมเยือน และเกิดการใช้จ่ายเงินในชุมชน โดยเฉพาะตลาดการค้าชายแดนช่องจอม ซึ่งอยู่ใกล้กับด่านผ่านแดนถาวรช่องจอม – โอเสม็ด เป็นพรมแดนติดกับจังหวัดอุดรมีชัย ประเทศกัมพูชา มีประชาชนและนักท่องเที่ยวเดินเข้าออกเป็นจำนวนมากในแต่ละวัน

 

 

การนำของดี ของขึ้นชื่อของชุมชนในพื้นที่ มารวมกันจัดกิจกรรมแสดงในงาน OTOP นวัตวิถี เป็นการเรียกความสนใจให้กับกับบุคคลที่ผ่านไปมาได้เข้ามาเรียนรู้และเข้าถึงอัตลักษณ์ของชุมชนที่ไม่เคยได้นำออกสู่สายตาคนภายนอก จะเป็นการกระตุ้นการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจให้กับชุมชนนั้นๆได้อีกทางหนึ่งด้วย โดยในเปิดกิจกรรมโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถีระดับอำเภอกาบเชิง ในครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก นายประภัสสร์ มาลากาญจน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ เดินทางมาเป็นประธานเปิดงานและเดินเยี่ยมชมให้กำลังใจพร้อมถ่ายภาพเป็นที่ระลึกกับชาวบ้านในทุกบูทอย่างเป็นกันเอง

 

 

การดำเนินโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ซึ่งเป็นหนึ่งในโครงการขับเคลื่อนภารกิจการพัฒนาประเทศ ภายใต้โครงการ “ไทยนิยมยั่งยืน” ได้พิจารณาคัดเลือกหมู่บ้านเป้าหมายจากพื้นที่ 17 อำเภอ รวม 85 หมู่บ้าน และมุ่งเน้นการพัฒนาเชิงพื้นที่ เพื่อสร้างและพัฒนาอาชีพในชุมชน และการท่องเที่ยวชุมชน เพื่อเป็นการสร้างรายได้ให้แก่ชุมชน

 

โดยการใช้เสน่ห์ ภูมิปัญญา วิถีชีวิต วัฒนธรรมและความคิดสร้างสรรค์มาพัฒนา และต่อยอดระดับผลิตภัณฑ์ OTOP และผลิตภัณฑ์ชุมชน มาดึงดูดให้นักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาเยี่ยมเยือน และเกิดการใช้จ่ายเงินในชุมชน และเป็นการกระจายรายได้ให้กับคนในชุมชนอย่างต่อเนื่อง การจัดกิจกรรมนำของดีมาแสดงโชว์ให้กับประชาชนและนักท่องเที่ยวทั้งไทยและประเทศเพื่อนบ้านแล้ว จะทำให้เกิดการรับรู้ความเป็นชุมชนแห่งผลิตภัณฑ์ภูมิปัญญาและการท่องเที่ยวอย่างดีที่สุดอีกทางหนึ่งด้วย.

 

 

ภาพ – ข่าว / สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสุรินทร์

About The Author