วันศุกร์, 19 กรกฎาคม 2567

ประชุมจัดงานพระราชทานเพลิงศพ พระครูรัตนพงศ์พิสุทธิ์ (พิชัย  ธมฺมโชโต) อดีตเกจิดัง อำเภอสนม

ศิษยานุศิษย์ ประชุมจัดงาน งานพระราชทานเพลิงศพ พระครูรัตนพงศ์พิสุทธิ์ (พิชัย  ธมฺมโชโต) อดีตเกจิดัง อดีตเจ้าอาวาสวัดสุทธิวงศา / อดีตที่ปรึกษาเจ้าคณะตำบลหัวงัววัดสุทธิวงศา  ตำบลหัวงัว  อำเภอสนม  จังหวัดสุรินทร์

วันนี้ (18 ก.พ.61) ผู้สืบข่าวท้องถิ่นอำเภอสนมรายงานว่า เมื่อเวลา 13.00 น. นายคณัสชนม์ ศรีเจริญ นายอำเภอสนม พร้อมด้วยส่วนราชการ ส่วนท้องถิ่น ชาวตำบลหัวงัว ร่วมประชุมปรึกษาหารือในการจัด งานพระราชทานเพลงศพ พระครูรัตนพงศ์พิสุทธิ์ (พิชัย  ธมฺมโชโต) อดีตเจ้าอาวาสวัดสุทธิวงศา / อดีตที่ปรึกษาเจ้าคณะตำบลหัวงัว วัดสุทธิวงศา  ตำบลหัวงัว  อำเภอสนม  จังหวัดสุรินทร์ วันอาทิตย์ที่ 18 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 โดยมี พระครูบริคุตโพธิคุณ จร.วัดกาพระคุณาราม  (ประธานฝ่ายสงฆ์) พระครูปริยัติสุทธิวงศ์ (เจ้าคณะตำบลหัวงัว) พระมหาฉัตรชัย  ภทฺทสาโร (ป.ธ. 8)  ผู้ช่วยเจ้าอาวาส วัดพระปฐมเจดีย์ราชวรมหาวิหาร  พระมหาเสนิญุสม์  สมทสฺสี ( ป.ธ.9 )  ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสุทัศนเทพวราราม/เลขานุการเจ้าคณะภาค 4  พระครูสังฆรักษ์สุธี  สุชาโน พระครูสมุห์ประเสริฐ  เสฏฺปุตฺโต นายอุดร  ห้าวหาญ  นายก อบต.หัวงัว  นายสิทธิชัย   นามทอง กำนัน ต.หัวงัว  นางวงเดือน  พันธ์มณีย์  ผญ.หัวงัว ม.๑     ผอ.ธีระชัย  คำสุมาลี  ผอ.สง่า   บุญสุข  ผอ.ปณิธาร  ห้าวหาญ  นายสุรศักดิ์   กะตะศิลา  ตัวแทนครูพี่เลี้ยง ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์วัดสุทธิวงศา   นายสาโรช  สารภี  ไวยาวัจกรวัดสุทธิวงศา นายสฤสดิ์พงศ์ พิมพ์ลา ชาวบ้านตำบลหัวงัว พร้อมคณะสงฆ์ตำบลหัวงัว ทุกรูปร่วมประชุมในครั้งนี้

โดยคณะสงฆ์ตำบลหัวงัว  คณะสงฆ์อำเภอสนม คณะกรรมการวัดสุทธิวงศา ศิษยานุศิษย์ กำนัน-ผู้ใหญ่บ้านในตำบลหัวงัว-ตำบลนานวน-ตำบลแคน ได้พร้อมใจกันจัดงาน พระราชทานเพลิงศพ พระครูรัตนพงศ์พิสุทธิ์ (พิชัย ธมฺมโชโต) อดีตเจ้าอาวาสวัดสุทธิวงศา/ อดีตที่ปรึกษาเจ้าคณะตำบลหัวงัว ซึ่งท่านได้ละสังขารไปตั้งแต่  วันที่ ๕  เมษายน ๒๕๕๕ บัดนี้ได้เวลาอันเหมาะสม จะได้จัดงานพระราชทานเพลิงศพ ขึ้น ในระหว่าง วันที่ ๙-๑๖ เมษายน ๒๕๖๑ และในระหว่างท่านละสังขารอยู่นั้นทางวัดดำเนินการก่อสร้างกุฏิสงฆ์ทรงไทยประยุกต์ลักษณะเป็นคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๑๖ x ๓๕ เมตร ๒๐ ห้อง ๓ ชั้น และได้รับพระราชทานนาม จากสมเด็จพระสังฆราชองค์ที่ ๑๙ ชื่อกุฏิ “รัตนพงศ์พิสุทธิ์พุทธชยันตีอุทิศ” เพื่อเป็นอาจริยานุสรณ์ ขณะนี้ดำเนินการก่อสร้างไปแล้ว ๘๐ เปอร์เซ็นต์ และเตรียมสร้างมลฑปบรรจุอัฐิธาตุ/อัฐบริขารอดีตบุรพาจารย์วัดสุทธิวงศาด้วย จึงต้องใช้ทุนทรัพย์ในการดำเนินการก่อสร้างเป็นจำนวนมาก ดังนั้น ทางวัดโดยคณะสงฆ์และคณะกรรมการจึงได้จัดผ้าป่าสามัคคีขึ้นเพื่อสมทบทุน ในการก่อสร้างถาวรวัตถุดังกล่าวไว้ในพุทธศาสนาเป็นอนุสรณ์สืบต่อไป

ในการประชุมครั้งนี้ เป็นเรื่องเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ ดังนี้  กำหนดการจัดงานพระราชทานเพลิงศพ พระครูรัตนพงศ์พิสุทธิ์ (พิชัย  ธมฺมโชโต) อดีตเจ้าอาวาสวัดสุทธิวงศา/อดีตที่ปรึกษา เจ้าคณะตำบลหัวงัว ระหว่างวันที่ 9-16 เมษายน พ.ศ. 2561 สิ่งที่ได้ดำเนินการไปแล้ว แผนที่จะดำเนินการต่อไป เรื่องว่าจ้างเมรุ/ไฟแสงสี-เสียง/มหรสพสมโภชน์ ของที่ระลึกในงาน   กระเป๋า /ผ้าคลุมเก้าอี้/เหรียญที่ลึก /รูปเหมือน หนังสืออนุสรณ์/เสื้ออนุสรณ์  เรื่องพิมพ์ซองฎีกาบอกบุญไปยังผู้นำหมู่บ้านต่างๆและจัดทำผ้าป่าสามัคคี เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาและเสนอข้อคิดเห็น เรื่องคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการทำงาน แผนกต่างๆ (มีเอกสาร) เรื่องดำเนินการขอไฟพระราชทานเพลิงศพ  (อยู่ระหว่างดำเนินการ) เรื่องเชิญประธาน/ผ้าไตรพระราชทาน (อยู่ระหว่างดำเนินการ) เรื่องชุดปกติขาวร่วมในพิธี/ (อยู่ระหว่างดำเนินมอบหมาย) การระดมทุนและงบประมาณการจัดงาน (อยู่ระหว่างดำเนินการ) ฎีกานิมนต์พระเถรานุเถระ/เชิญแขกผู้มีเกียรติ (อยู่ระหว่างดำเนินการ) การจัดเตรียมสถานที่/ผ้าประดับตกแต่งในงาน/ต้นดอกไม้ประดับ เรื่องโรงทาน/ขอความอุปถัมภ์/ป้ายประชาสัมพัธ์/กองการกุศล

ภาพ/ข่าว/เรียบเรียง สมศักดิ์ ตระกูลสุข ข่าวสนมนิวส์ สุรินทร์

About The Author