วันจันทร์, 15 กรกฎาคม 2567

จิตอาสาพัฒนาสิ่งแวดล้อม เพื่อกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย” “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” (คลิป)

จัดกิจกรรม “จิตอาสาพัฒนาสิ่งแวดล้อม เพื่อกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย” “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” แสดงความจงรักภักดี และน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ในหลวงรัชกาลที่ 9

https://www.youtube.com/watch?v=_2tauXZWjAM&feature=youtu.be

วันที่ (14 ต.ค.61) นายคณัสชนม์ ศรีเจริญ นายอำเภอสนม เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” กิจกรรม “จิตอาสาพัฒนาสิ่งแวดล้อม เพื่อกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย” ณ รพ.สต บ้านสำโรง หมู่10 ตำบลแคน อำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์

พร้อมด้วย  นางนพรัตน์ ตรงศูนย์ สาธารณสุขอำเภอสนม คณะเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านสำโรง  ตัวแทนสถานีตำรวจภูธรสนมตัวแทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนันผู้ใหญ่บ้าน อสม.ประชาชน และจิตอาสา จำนวน 85 คน

นายคณัสชนม์ ศรีเจริญ นายอำเภอสนม กล่าวว่า อำเภอสนม ได้จัดกิจกรรม “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” ในสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร อย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นการสร้างจิตสำนึกให้คนในชาติมีความเสียสละ ตั้งมั่นในการบำเพ็ญประโยชน์เพื่อส่วนรวมโดยไม่มีค่าตอบแทน และไม่แสวงหาผลประโยชน์ใด ๆ จากการร่วมกิจกรรม การปฏิบัติตนด้วยความเสียสละ เพื่อเป็นการแสดงความจงรักภักดี และน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ และเกิดความร่วมมือร่วมใจในการเป็นจิตอาสาพัฒนาพื้นที่ สร้างความสะอาดเรียบร้อยแก่บ้านเมือง

อีกทั้ง ยังนับเป็นการกระทำความดีที่เป็นแบบอย่างให้ผู้อื่นได้ปฏิบัติตาม และสร้างจิตสำนึกในการที่จะร่วมกันสืบสานทำความดี เพื่อบำเพ็ญกุศล และน้อมรำลึกเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

 

About The Author

เรื่องที่เกี่ยวข้อง