วันอังคาร, 16 กรกฎาคม 2567

พิธีเปิดกิจกรรม “จิตอาสาปรับปรุงภูมิทัศน์และปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ อำเภอจอมพระ (ชมคลิป)

พิธีเปิดกิจกรรม “จิตอาสาปรับปรุงภูมิทัศน์และปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ อำเภอจอมพระ

https://youtu.be/2OYugLnOjJM

วันที่ 9 ก.ค. 62 เวลา 09.30 น. นายวรชัย  ศรีสุวรรณวัฒนา  นายอำเภอจอมพระ เป็นประธานเปิดกรวยถวายสักระ และเปิดโครงการจิตอาสา  เราทำความดีด้วยหัวใจ ในกิจกรรมปรับภูิมิทัศน์และปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ

ที่บ้านอาทึก ม.4 ตำบลบ้านผือ อ.จอมพระ จ.สุรินทร์ โดย มีนายจักรพงษ์  แพนกาง  ปลัดอำเภอประจำตำบลบ้านผือ /กำนัน /ผู้ใหญ่บ้าน ๑/ หมู่ และส่วนราชการอำเภอจอมพระ พร้อมข้าราชการทุกภาคส่วน และจิตอาสา รวมทั้งสิ้น ๒๐๐ คน

สำหรับการจัดกิจกรรมจิตอาสาในวันนี้ เป็นส่วนหนึ่งของการปรับปรุงภูมิทัศน์ ปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล ได้แก่ การทำความสะอาด และพัฒนาพื้นที่บริเวณถนนตามหมู่บ้าน และคลองคู  การตัดแต่งฟื้นฟูต้นไม้ใหญ่ริมทางเพื่อให้สวยงาม

ซึ่งมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้​ ประกอบด้วย หน่วยพระราชทานจิตอาสา ประชาชนจิตอาสา ผู้แทนหน่วยงาน และผู้ให้การสนับสนุนในการปรับปรุงภูมิทัศน์ รวมจำนวนทั้งสิ้น 200 คน การมีส่วนร่วมของทุกฝ่ายในวันนี้นับเป็นการแสดงออกถึงพลังความรัก ความสามัคคี และความจงรักภักดีของข้าราชการทุกหน่วยงาน ทั้งส่วนราชการ และประชาชนจิตอาสา ที่มีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์

ภาพ/ข่าว สมชาญ หาสุข ทีมข่าวสุรินทร์นิวส์ รายงาน / ข่าวสนมนิวส์

About The Author