วันพฤหัสบดี, 18 กรกฎาคม 2567

ชลบุรี-ทัพเรือสัตหีบ บวงสรวงพระบิดาของทหารเรือไทย เนื่องในวันคล้ายวันประสูติ

ชลบุรี-ทัพเรือสัตหีบ จัดบวงสรวงพระบิดาของทหารเรือไทยเนื่องในวันคล้ายวันประสูติ

เมื่อวันที่ 19 ธ.ค.61 พลเรือโท ชุมศักดิ์นาควิจิตร ผู้บัญชาการฐานทัพเรือสัตหีบเป็นประธานในพิธีบวงสรวงและถวายสักการะพระอนุสาวรีย์ พลเรือเอกพระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตรอุดมศักดิ์

องค์บิดาของทหารเรือไทยเนื่องในวันคล้ายวันประสูติ ครบ 138 ปี ณ สวนกรมหลวงชุมพร กองทัพเรือ(หนองตะเคียน) อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี โดยมีผู้บังคับบัญชาหน่วยขึ้นตรง พร้อมด้วยหน่วยงานจากภาครัฐภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และประชาชนในพื้นที่สัตหีบร่วมในพิธี

พลเรือเอกพระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ประสูติเมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2423ทรงเป็นพระเจ้าลูกยาเธอในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวและเจ้าจอมมารดาโหมด ในปีพุทธศักราช 2436 เสด็จไปศึกษาวิชาการทหารเรือ ณ ประเทศอังกฤษ

เมื่อทรงสำเร็จการศึกษาเป็นนายทหารสัญญาบัตรในราชนาวีอังกฤษแล้วได้เสด็จกลับเข้ารับราชการในกระทรวงทหารเรือ และในปีพุทธศักราช 2443ได้รับพระราชทานยศเป็น “นายเรือโทผู้บังคับการ”

ในตำแหน่งนายธงผู้บัญชาการกรมทหารเรือ ปีพุทธศักราช 2448 ทรงดำรงตำแหน่งเจ้ากรมยุทธศึกษาทหารเรือทรงปรับปรุงการศึกษาของโรงเรียนนายเรือให้เจริญก้าวหน้ามากขึ้นทำให้ทหารเรือไทยมีความรู้ ความชำนาญ สามารถเป็นครูและเป็นผู้บังคับบัญชาได้โดยไม่ต้องพึ่งพาชาวต่างประเทศโดยนอกจากจะทรงมีคุณูปการอเนกอนันต์แก่กองทัพเรือแล้วยังมีพระปรีชาสามารถด้านการแพทย์แผนโบราณของไทยจนได้รับพระสมัญญานามว่า“หมอพร”อีกด้วย

ภาพ – ข่าว : สมนึก เชื้อสนุก

About The Author