วันอังคาร, 16 กรกฎาคม 2567

เพาะเห็ดนางฟ้าขาย สร้างรายได้ระหว่างเรียน (มีคลิป)

29 ส.ค. 2019
616

เพาะเห็ดนางฟ้าขาย สร้างรายได้ระหว่างเรียน จากการเรียนรู้และศึกษาในวิชาเกษตรอินทรีย์

ผู้สื่อข่าวประจำ จ.สุรินทร์ รายงานว่า นักเรียน ชั้น ม.6 โรงเรียนหนองสนิทวิทยา ต.หนองสนิท อ.จอมพระ จ.สุรินทร์ กำลังช่วยกันเก็บผลผลิต จากการเพาะเห็ดนางฟ้า สร้างรายได้จากการเรียนรู้และศึกษาในวิชาเกษตรอินทรีย์ 5 โดยการ เรียนรู้เกี่ยวกับการเพาะเห็ดนางฟ้าอินทรีย์ขาย สร้างรายได้ระหว่างเรียน และสามารถนำไปต่อยอดสร้างอาชีพได้หลังจบการศึกษาไป

จากการสอบถาม นางสาวปทิตตา สุวงค์ และนางสาว ณัฐกานต์ ไกรเพชร นักเรียน ชั้น ม.6 เล่าว่า โครงการนี้ดีมากเป็นการส่งเสริมอาชีพให้นักเรียนในระหว่างการเรียน พอจบไปได้มีความรู้จากโรงเรียนไป สามารถนำไปประกอบอาชีพเสริมได้ที่บ้าน ส่วนมากผู้ที่มาซื้อก็จะเป็นนักเรียนที่ผู้ปกครองฝากซื้อเป็นชาวบ้านในตำบลติดต่อไป รายได้ส่วนมากแต่ละวันไม่เหมือน อย่างเช่นเมื่อวันอังคารที่27 สิงหาคม2562 ก็จะขายได้ 5 กิโล ได้เงิน400บาท จะขายกิโลกรัมละ80บาท การเก็บเห็ดขายก็จะพักบ้างเพราะเห็ดนางฟ้าผลผลิตไม่ทันส่งขาย

นางสุพิน อินทร์งาม ครูวิชาเกษตร เล่าว่า โครงการนี้เป็นการส่งเสริมเกษตรอินทรีย์สู่เศรษฐกิจพอเพียง ส่วนหนึ่งได้รับงบประมาณสนับสนุนจากองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสนิท ที่ได้ช่วยมีการเพาะเห็ดนางฟ้า ปีการศึกษา 2561 ที่ผ่านมาเคยฝึกให้นักเรียนชั้น ม.6 ได้ฝึกการผสมเชื้อเห็ด กรอกเชื้อเห็ดใส่ถุง เรียนรู้เองทั้งหมด จนถึงเวลาเก็บผลผลิตที่เพาะเห็ดเก็บได้เพียงแค่ครั้งเดียว

ทั้งนี้ การศึกษา 2561 การเพาะเห็ดที่ผ่านมาของนักเรียนชั้น ม.6 ไม่ประสพผลสำเร็จ เนื่องจากการเพาะเชื้อเห็ดเอง ต่อมา ปีการศึกษาที่2562 จึงปรึกษากับคุณครูในที่ประชุม และนักเรียน ชั้น ม.6 เห็นตรงกันว่าใ ห้สั่งซื้อเชื้อเห็นก้อนนางฟ้าสำเร็จมาเลยดีกว่าเป็นจำนวน 1,000ก้อน ใช้งบประมาณหนึ่ง จำนวนเงิน 9,000บาท ตกก้อนละ 9 บาท รายได้ส่วนหนึ่งที่ขายได้แต่ละครั้งจะแบ่งไว้ 2ส่วน

ส่วนนักเรียนชั้น ม.6 ส่วนต้นทุนไว้ต่อยอดในการซื้อเชื้อก้อนเห็ดนางฟ้ามาอีกที่ การดูแลก็จะเป็นนักเรียน พลัดกันรดน้ำช่วงเช้า และช่วงเย็น การรดน้ำเชื้อเห็ดก็ต้องดูบรรยากาศท้องฟ้าและความชื้น ถ้าความชื้นมากก็ให้รดน้ำน้อยๆถ้าแสงด้านมากก็จะรดน้ำมากหน่อย

ตนอยากฝากให้องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสนิทที่ ทำให้มีโครงการดีๆครั้งนี้ อยากจะให้มีการสนับสนุนส่งเสริมเกษตรอินทรีย์สู่เศรษฐกิจพอเพียงอีกครั้งและต่อไป เพื่อให้นักเรียนได้มีอาชีพเสริมในการเรียนศึกษา และสามารถนำไปประกอบอาชีพได้ที่บ้านในขณะที่ศึกษาเล่าเรียนอยู่ แบ่งเบาภาระทางบ้านได้ด้วย

https://youtu.be/3AcYjI3Jsjo

ข่าวสนมนิวส์

About The Author