กลึงไม้ตาล ทำเครื่องใช้ สร้างงาน สร้างอาชีพให้ครอบครัวและชุมชน (มีคลิป)

You may also like...