วันจันทร์, 15 กรกฎาคม 2567

แหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ ห้วยไผ่สายน้ำแห่งวัฒนธรรม ต.ดอนแรด อ.รัตนบุรี จ.สุรินทร์

แหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ ห้วยไผ่สายน้ำแห่งวัฒนธรรม ตำบลดอนแรด อำเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์

วันนี้ 16 ก.ย. 2562 เมื่อเวลา 09.30 น. นายกิตติ สัตย์ซื่อ นายอำเภอรัตนบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ณ หอประชุมอำเภอรัตนบุรี พร้อมบรรยายให้ความรู้แก่ตัวแทนแต่ละหมู่บ้านที่เข้าร่วมอบรม 162 คน

และเมื่อเวลา เวลา 13.00 น. กล่าวต้อนรับนายประภัสสร์ มาลากาญจน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ ที่ได้เดินทางมาเป็นประธานในพิธีการปล่อยพันธ์สัตว์น้ำ เนื่องในวันประมงแห่งชาติ กิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวห้วยไผ่ หมู่ 11 ตำบลดอนแรด พร้อมร่วมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ และเยี่ยมชมนิทรรศการผลงานนักเรียนในพื้นที่ สินค้าโอทอปประจำตำบล

จากนั้นร่วมถ่ายรูปประชาสัมพันธ์จุดท่องแห่งใหม่ของตำบลดอนแรด สถานที่พักผ่อนหย่อนใจออกกำลังกายยามค่ำ ซึ่งกำลังอยู่ระหว่างการพัฒนาให้เป็นจุดสนใจและดียิ่งๆขึ้นไปอีก

About The Author