ไหม้วอด เพลิงไหม้โรงงานผลิตโฟมนิคมฯ ปิ่นทอง 2 มีผู้บาดเจ็บ 2 ราย (มีคลิป)

You may also like...