วันพฤหัสบดี, 18 กรกฎาคม 2567

ดังไกลไปทั่วโลก!! คณะทูต 62 ประเทศ ชมวิถีชาวนาไทย ร่วมไถนา ดำนา แบบโบราณดั้งเดิม(คลิป)

สุรินทร์- ดังไกลไปทั่วโลก คณะทูตานุทูต จาก 62 ประเทศ  เยี่ยมชมวิถีชาวนาไทย  ร่วมไถนา และดำนา โบราณแบบดั้งเดิม

วันนี้(21 ก.ค.61)ผู้สื่อข่าวประจำ จ.สุรินทร์ รายงานว่า จังหวัดสุรินทร์เป็นจังหวัดที่ประชาชนส่วนใหญ่มีอาชีพทำนา ผลิตข้าวหอมมะลิที่มีคุณภาพดีที่สุดในโลก  มีวิถีชีวิตและประเพณีวัฒนธรรมที่เกี่ยวกับวิถีชีวิตของชาวนาแบบดั้งเดิมที่น่าสนใจมาก

ซึ่งชาวนาจังหวัดสุรินทร์มีการรวมกลุ่มเกษตรกรหลากหลายกลุ่ม ในวันนี้ ที่มูลนิธิชัยพัฒนา บ้านเกาะแก้ว ตำบลเกาะแก้ว อำเภอสำโรงทาบ จังหวัดสุรินทร์  กลุ่มชาวบ้านพร้อมหน่วยงานราชการในจังหวัดสุรินทร์ และกลุ่มผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวหอมมะลิ105 พระราชทาน  ได้มีโอกาสต้อนรับคณะทูตานุฑูต จาก 62 ประเทศ

เดินทางมาเรียนรู้วิถีชีวิตแบบดั้งเดิมของชาวนาไทยในจังหวัดสุรินทร์   ซึ่งมีกิจกรรมที่น่าสนใจมากมาย เช่น การไถนาโดยใช้กระบือ การลงแขกดำนา  การสู่ขวัญข้าว พร้อมทั้งการแสดงนิทรรศการเกี่ยวกับชาวนาไทยในพื้นที่จังหวัดสุรินทร์    เป็นกิจกรรมที่สามารถดึงดูด เชิญชวนให้ทูตชาวต่างชาติมีความสนใจและอยากจะมาศึกษาเรียนรู้วิถีของชาวนาไทย ที่มีความเรียบง่าย ไม่พึ่งพาเครื่องจักร นำภูมิปัญญาท้องถิ่นมาใช้ในการทำนา ผลิตข้าวหอมมะลิที่มีชื่อเสียงก้องโลก

ภาพ – ข่าว / สมุทร สนิทพันธ์ ผู้สื่อข่าวสุรินทร์นิวส์

(คลิปประกอบข่าว)

About The Author