แม้แต่กระดูกมันยังโขมย!! ชาวตำบลช่างปี่ เซ่นไหว้บรรพบุรุษ “แซนโฎนตา” กลับต้องผงะเมื่อโกฏทองเหลืองและกระดูกหายไป(คลิป)

You may also like...