วันพฤหัสบดี, 18 กรกฎาคม 2567

อำเภอยิ้ม!! สร้างสุข สร้างรอยยิ้ม พร้อม รับฟังความคิดเห็นของประชาชน ณ วัดบ้านช่างปี่ อ.ศีขรภูมิ

สุรินทร์-อำเภอยิ้ม!! สร้างสุข สร้างรอยยิ้ม พร้อม รับฟังความคิดเห็นของประชาชน ณ วัดบ้านช่างปี่ อ.ศีขรภูมิ

 

 

18 ต.ค.61 – ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่ วัดบ้านช่างปี่ ต.ช่างปี่ อ.ศีขรภูมิ จ.สุรินทร์ จ่าเอก ปรเมศร์ จันทร์แสง ปลัดอาวุโสอำเภอศีขรภูมิ (รักษาราชการแทนนายอำเภอศีขรภูมิ) จังหวัดสุรินทร์ ประธานเปิดโครงการอำเภอยิ้ม สร้างสุข สร้างรอยยิ้ม และออกเยี่ยมผู้ป่วยติดเตียงมอบเงินและสิ่งของอุปโภคบริโภคเพื่อ สร้างสุขสร้างรอยยิ้ม ประจำปีงบประมาณ 2561 ในรอบเดือนตุลาคม 2561 โดยมีส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลช่างปี่ กำนันผู้ใหญ่บ้าน เข้าร่วมโครงการจัดหน่วยบริการ อาทิ บริการทำบัตรประชาชน การบริการซ่อมแซมเครื่องใช้ไฟฟ้า

 

 

บริการด้านการปศุสัตว์ บริการด้านสุขภาพ การสนับสนุนพันธุ์ปลา พันธุ์ไม้ยืนต้น การส่งเสริมอาชีพในครัวเรือน การจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคในราคาต้นทุน การรับเรื่องราวร้องทุกข์ มอบทุนให้กับผู้พิการผู้ป่วยติดเตียง มอบเครื่องอุปโภคบริโภคให้แก่ผู้ยากไร้ ตลอดจนการขับเคลื่อนนโยบายโครงการสำคัญของรัฐบาลในพื้นที่

 

ทั้งนี้ อำเภอศีขรภูมิ กำหนดจัดกิจกรรมสู่ความยั่งยืน ตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ภายใต้กรอบการดำเนินงาน เพื่อรับฟังความคิดเห็นของประชาชนควบคู่กับโครงการสร้างสุข สร้างรอยยิ้ม ของอำเภอศีขรภูมิ ซึ่งจะจัดขึ้นเป็นประจำเดือนละครั้ง.

 

 

ภาพ – ข่าว / ปวริศร์ วงษา

เรียบเรียง / สุทธิศักดิ์ สอนกล้า ประจำ บก.ข่าวสนมนิวส์

About The Author