วันอังคาร, 16 กรกฎาคม 2567

ชาวตำบลโพนโก ทำธูปสมุนไพรไล่ยุงป้องกันไข้เลือดออก

องค์การบริหารส่วนตำบลโพนโก จังหวัดสุรินทร์ จัดอบรมการทำธูปหอมไล่ยุง ประเภทสมุนไพร ภายใต้โครงการฝึกอบรมการผลิตสเปรย์ไล่ยุงและธูปไล่ยุง เพื่อใช้ในครัวเรือน เพื่อให้ความรู้ แก่กลุ่มอาชีพ โดยมีผู้สนใจ เข้าร่วมอบรมจำนวนมาก

เมื่อวันที่ 29 ส.ค.62 ชาวบ้านโพนดวน หมู่ที่1 ต.โพนโก อ.สนม จ.สุรินทร์ และ กลุ่มอาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) ในตำบลโพนโก กว่า 100 คน รวมกลุ่มกันฝึกทำธูปหอมสมุนไพร สำหรับไล่ยุง และ แมลงวัน โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจาก องค์การบริหารส่วนตำบลโพนโก

ซึ่งมีนายสุพรรณ  ร่วมคำ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพนโก เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรม ภายใต้โครงการฝึกอบรมการผลิตสเปรย์ไล่ยุงและธูปไล่ยุง เพื่อใช้ในครัวเรือน ธูปหอมสมุนไพรไล่ยุง จากผิวเปลือกส้มเกลี้ยง ซึ่งเป็นผลไม้ประจำถิ่น ที่มีอยู่ในพื้นที่ตำบลโพนโกอยู่แล้ว ส้มเกลี้ยงเป็นผลไม้ที่นิยมไปคั้นเป็นน้ำผลไม้ให้รสชาติหวานชุ่มคอวิตามีนซีสูง ส่วนเปลือกของผลส้มก็ยังนำมาใช้เป็นส่วนผสมของธูปสมุนไพร สำหรับไล่ยุง หรือ แมลง ได้ด้วย

โดยส่วนประกอบจะมีเปลือกผิวส้มเกลี้ยง ผิวมะกรูด ใบตะไคร้หอม ใบสะเดา ใบยูคาลิปตัส ขี้เลื่อยบด ซี่ไม้ไผ่ และ กาว สำหรับ การทำธูปสมุนไพรไล่ยุงจะใช้ส่วนประกอบที่หาได้ง่ายในท้องถิ่น บางพื้นที่ ที่มีสมุนไพรที่มีคุณสมบัติไล่แมลง ก็อาจจะเอามาประยุกต์ เป็นส่วนผสมเพื่อให้มีสรรพคุณมากยิ่งขึ้น ซึ่งไม่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพ และ สิ่งแวดล้อม

ทั้งนี้ ธูปหอมสมุนไพร ปัจจุบันเป็นสินค้าที่กำลังได้รับความนิยม โดยเฉพาะเป็นช่วงที่มีการระบาดของโรคไข้เลือดออก ซึ่งกำลังรณรงค์ให้ประชาชนกำจัดลูกน้ำยุงลายพาหะของโรค ตามอาคาร บ้านเรือน วัด และ สถานที่ต่างๆ

โดยเฉพาะการนำพืชสมุนไพรมาประยุกต์ใช้ในการทำธูปหอมไล่ยุง จะช่วยให้ทางบ้านประหยัดค่าใช้จ่าย และยังสามารถพัฒนาเป็นอาชีพสร้างรายได้ให้กับครอบครัวอีกด้วย

ข่าวสนมนิวส์

About The Author